Udruženje "Kruševački ekološki centar"
Kruševac

Udruženje „Kruševački ekološki centar“ – KEC, Kruševac

Adresa udruženja: 37000 Kruševac, ulica Nova Balšćeva 15/13

Matični broj: 17289560

PIB: 100480663

Datum osnivanja: 30.oktobar 2000. godine

Datum donošenja novog Statuta: 25.03.2011. godine

Upisano u registar udruženja: BU 9519/2011

Broj članova: 25

Broj volontera: 40 - 50

Broj stalno zaposlenih: aktivisti koji su aktivni u udruženju KEC, projektne aktivnosti i poslove obavljaju na volonterskoj osnovi, ili su za pojedine poslove plaćeni po ugovoru o delu, do okončanja predviđenih projektnih aktivnosti.

Udruženje građana Kruševački ekološki centar - KEC

Tim KEC okuplja profile stručnih lica i građana: inžinjeri zaštite životne i radne sredine, inžinjeri mašinstva, inžinjeri informatike, diplomirani biolozi, diplomirani muzeolozi i etnolozi kao i drugi radnici muzeja, prosvetne radnike, umetničke i grafičke dizajnere, predstavnike medija, profesionalne radnike u turizmu. U timu KEC se nalaze kao saradnici, umetnici iz oblasti likovnog i muzičkog stvaranja. U određenim programima (zanavljanje ranih verovanja i narodnih običaja) timu KEC pomažu sveštena lica, a takođe zavisno od tema programa, KEC sarađuje sa vaspitačima iz predškolskih ustanova iz Grada Kruševca. KEC sarađuje sa: Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i ifrastrukture Republike Srbije, Ministarstvom zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije, Fondom za zaštitu prirode, Agencijom za životnu sredinu Republike Srbije, Javnim preduzećima Nacionalni park „Kopaonik“, i Nacionalni park „Tara“, Insitutom za proučavanje lekovitog bilja „Dr. Josif Pančić“ iz Beograda, Ministarstvom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije, Turističkom organizacijom Srbije, sa gradskim i opštinskim javnim preduzećima iz oblasti komunalne delatnosti.

Veliku saradnju, KEC je ostvario sa Misijom OEBS u Srbiji kroz realizaciju projekata iz oblasti politike zaštite životne sredine i poboljšanja kvaliteta življenja. U dužem periodu, KEC sarađuje sa Ambasadom Kraljevine Holandije u Beogradu.

Sarađujemo

Takođe KEC sarađuje sa kancelarijom za suzbijanje siromaštva pri kabinetu podpredsednika Vlade Republike Srbije.

KEC sarađuje sa Privrednom komorom Srbije, a počev od 2004. godine, KEC sarađuje sa Regionalnom privrednom komorom sa sedištem u Gradu Kruševcu i Regionalnom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća sa sedištem u Gradu Kruševcu.

Kruševački ekološki centar sarađuje sa Asocijacijom gradova Srbije, Asocijacijom „Dunav reka saradnje“ i sa redakcijama listova „Politika magazin“, „Ekologika“, „Ekologija“ i listom „Nautičar“.U stručnim časopisima i publikacijama, koji se bave temama iz oblasti životne sredine, članovi KEC objavljuju svoje stručne radove, priloge, saopštenja i stručne komentare. Članovi KEC izdali su 9 knjiga iz oblasti životne sredine (stručna tematika) i dva udžbenika koji se primenjuju u studentskoj nastavi na fakultetima. KEC je izdao specijalizovanu brošuru „Zaštita i gajenje lekovitog i aromatičnog bilja“.

Na konkursu kompanije „FORD“ za projekte koji su realizovani u zaštiti životne sredine iočuvanje kulturnog nasleđa na prostoru Republike Srbije, za 2002. godinu, KEC je dobio prvu nagradu i prvi i jedini put je jedna organizacija nagrađena za ispoljenu originalost za sve realizovane projekte (pet projekata), a kojima je KEC aplicirano po konkursu.

KEC sarađuje sa: Regionalnim centrom REC u Srbiji, Mladim istraživačima Srbije, Udruženjem CEKOR iz Subotice, Ekološkim društvom „Avalon“ iz Vršca, Ekološkim društvom „Gradac“ iz Valjeva, Ekološkim pokretom „Ibar“ iz Kraljeva, Ekološkim pokretom „Stara planina“ iz Pirota, Sanitarno ekološkim društvom iz Beograda, Mladim istraživačima iz Bora, Društvom za zaštitu reke Tare, Centrom za održivi ruralni razvoj „Tara biosfera“ iz sela Zaovine sa planine Tare.

Organizacija KEC je osnivač i članica ekološke NVO elektronske mreže „Volvoks“ i CEEweb mreže NVO koje se bave zaštitom biodiverziteta. I Ekološke mreže „Natura2000“.

Iniciramo i Realizujemo

KEC je inicijator formiranja „Kruševačkog lokalnog ekološkog parlamenta – KLEP“. Na konkursu Regionalnog centra za zaštitu životne sredine (REC), KEC je realizovao projekat „Ubirajući svoje prirodi ostavljaš prirodno“ čiji je cilj očuvanje staništa samoniklih vrsta lekovitog i aromatičnog bilja. Po projektu KEC, uz pomoć Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, izgrađen je pastrmski ribnjak u selu Buci, podno planine Veliki Jastrebac, u cilju reintrodukcije autohtone riblje vrste potočne pastrmke u vodotokove centralne i zapadne Srbije. Po projektu KEC „Pomozimo jezeru „Ćelije“ na reci Rasini iskustvima iz prirode“ uz pomoć Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, započete su aktivnosti koje imaju za cilj planiranje i preduzimanja održivih mera za zaštitu akvatorija jezera „Ćelije“ od zagađenja koja potiču iz poljoprivrede i komunalne aktivnosti građana, formiranjem bioloških filtera tipa „zeleni češalj“ i „mokra polja“ i lobiranje kod lokalnih vlasti u cilju usvajanja i primene planova zaštite Predela izuzetnih prirodnih odlika „Ćelije“. Takođe, u okviru projekta „Očistimo jezero Ćelije od nutrijenata i erozivnog sedimenta "(„Cleaning up the Lake Ćelije from nutrients and sediments“) koji se finansirao sredstvima GETF, Global Environment & Technology Foundation Œ Arlington, USA), KEC kroz terenske aktivnosti teži da održivo zaštiti akvatorij jezera „Ćelije“ od negativnih uticaja koji nastaju direktnim delovanjem čoveka ili uzročnim prirodnim posledicama koje je čovek svojim ranijim delovanjem izazvao.Bratislav Poprašić, osnivač KEC i koordinator projekata, bio je koordinator pratećih programa u nastupu NVO sektora iz Srbije na Šestoj ministarskoj konferenciji „Životna sredina ka Evropi“ koja je organizovana oktobra meseca 2007. godine u Beogradu. U 2011. godini, udruženje „Kruševački ekološki centar“ realizovalo je kampanju „Komšija, koristi ceger, ne uzimaj treger(icu)“ po Konkursu za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i udruženja u 2011. godini koji je raspisalo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije. U 2012. godini KEC je realizovao tri projekta u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i Ministarstvom za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

U proteklom periodu od 15 godina, KEC je pokrenuo i realizovao preko 150 projekata i akcija na lokalnim, regionalnim i prekograničnim područjima i sredinama. Na sajmu ekologije „EKOFAIR“ koji je održan u Beogradu, od 12-14-oktobra 2011. godine, uz veliku pomoć i organizaciju „Očistimo Srbiju“, KEC je prezentovao svoje aktivnosti koje sprovodi u cilju održive zaštite životne sredine.